Genestho konveiersüsteemid

Moodul rullkonveierid kaubaalustele | Genestho 8 Seeria

Genestho 886 | Genestho 887 | Genestho 888

8 Seeria moodul konveiersüsteem on mõeldud kaubaaluste transpordiks koormusega kuni 1500 kg. Pakume põhilahendusena arendatud laosüsteemi mis tagab optimaalse kaubaaluse asetuse laos ja efektiivset lao juhtimissüsteemi. Laosüsteemi arenduse käigus arvestatakse omavahelist seost ja sõltuvust välimises ja sisemises lao kaubavoolus. Konveiersüsteemi juhtimissüsteem saab täielikult integreerida Teie ettevõtte ERP (Enterprise Resource Planning) süsteemi.

Pakendamise masinad | Genestho 7 Seeria

Genestho 777

7 Seeria automaatsed kaubakilesse pakendamise masinad on kavandatud pakendamaks kaubaalustel olevat kaupu väga suure tootlikkusega, arvestades tootmistiheduse ajakava. Pakendamise protsess teostatakse paigalseisval kaubaalusel, välistades sedasi kauba ümberkukkumist, vaatamata hoova pöörlemiskiirusele. Süsteemi moodul põhimõte avaldub mitmekülgses seadmete kasutamises, kasutades koos pakkemasinaga Genestho 8 Seeria kaubaaluste transportimise moodul konveiereid, tekib võimalus pakendada kaupa kiiremini suuremates kogustes.

Lintkonveierid | Genestho 6 Seeria

Genestho 666

6 Seeria lintkonveierid on laialdaselt kasutusel transportimaks kiudaineid ja väetist kõigis tööstusalades ja põllumajanduses, mineraali kaevandustes, metallurgia tööstuses, laomajanduses ja sadamates. Lintkonveierid tagavad kõrge tootlikkuse kiirusel kuni 8 m/s.