Cassel Kvaliteedi kontroll süsteemid

Cassel Metallidetektorid ja X-Ray Süsteemid ning Kontrollkaalud

Cassel toote kvaliteedi kontroll süsteemid kaitsevaid tootmismasinaid kahjustuste eest mis võivad juhtuda avastamata metallosade tõttu, samuti tagavad, et lõpptooted ei sisaldaks metallosakesi. See kokku loob klientidele lisaväärtust ja kaitseb nende reputatsiooni.

Metallidetektorid

Tooteseeria METAL SHARK® on metalli detektor avastamaks metallist võõrkehi mitte metalsetes toodetes ja on kasutusel paljudes tootmisharudes, eriti toiduainetööstuses kus on kõrged tootekvaliteedi ja hügieeni nõuded.

X-Ray Süsteemid

Tooteseeria X-RAY SHARK® on X-Ray seade koos integreeritud konveieriga. Masin automaatselt kontrollib pakitud, ilma pakendita või lahtiseid tooteid. Tuvastatakse võõrkehad ja lisandid ning võimalikud teised üksikud kõrvalekalded toote kujus ja massis. Seade automaatselt klassifitseerib ja sorteerib välja vealised tooted.

Kontrollkaalud

Tooteseeria WEIGH SHARK® kontrollkaal on automaatne seade kontrollimaks pakendatud toote kaalu. Kaalumine on dünaamiline, liikumises protsess. See tagab, et pakendi kaal vastaks etteantud kaaluvahemikule. Lisana saadaval väljutus süsteem eemaldab pakendid mis on väljaspool etteantud kaaluhälvet.