Peruza poolt toodetud seadmed ja masinad on kohandatud vastavalt toiduainetööstuses kehtivatele spetsiifilistele hügieeni nõuetele ja vastavad täielikult HACCP ja EL kvaliteedi standarditele.

Toiduainetööstusele valmistatakse järgnevaid mitte-standardseid seadmeid tootmisprotsessi parandamiseks

 • Tootmisliine toodete horisontaalseks ja vertikaalseks transportimiseks
 • Pesemise konveiereid ja liine erinevate toodete tarbeks
 • Taara pesemise liine
 • Seadmeid termotöötlemiseks
 • Spetsiaalseid konteinereid ja mahuteid
 • Vaguneid, laudu ja kärusid nii toodete säilitamiseks, töötlemiseks kui sisetranspordiks
 • Töötlemise liine ja töökohtasi
 • Filtreid, kandikuid ja rasva kollektoreid
 • Pakkimise konveiereid ja liine konservitööstusele
 • Sorteerimise masinaid
 • Hügieeni seadmeid ja õhu puhastus seadmeid
 • Töökoha toole ja -aluseid koos seljatoega ja ilma

Kalatööstuse lahendused

Seadmed on väljatöötatud optimeerimaks tehnoloogilist protsessi - lühendamaks tootmise perioodi ja säilitamaks lõpptoodangu kvaliteeti.

Kalatööstusele valmistatakse järgmiseid tehnoloogilise liine ja komponente:

 • Kala vastuvõttu, sisemine transpordi ja kala pesemise süsteeme
 • Kala sorteerimise süsteeme ja masinaid
 • Kala defrosteerimise süsteeme ja liine
 • Marineerimise liine
 • Suitsuahjusid ja -kambreid
 • Suitsu- ja sooja generaatoreid, puiduhakke masinaid
 • Rookimise liine
 • Fileerimise liine
 • Doseerimise liine
 • Kaalumise liine
 • Transpordi konveiereid

Lihatööstuse lahendused

Valmistatakse hügieeninõuetele vastavaid järgmiseid seadmeid:

 • Rippraudteid tapamajadele
 • Töötlemiseliine ja töölaudu
 • Konveiereid koos metalli detektoriga
 • Vaguneid, laudu ja kärusid nii toodete säilitamiseks, töötlemiseks kui sisetranspordiks
 • Konteinereid ja segisteid
 • Pakkimise liine
 • Taara pesemise masinaid

Lisaks toodetakse järgmisi lahendusi ja seadmeid toiduaine tööstusele:

 • Köögi- ja puuviljade pesemise masinad
 • Marjade ja seente sorteerimise ja puhastamise masinaid
 • Klaastaara pesemise liine
 • Klaastaara transportimise liine
 • Külmakindlaid konveiereid
 • Teisi mitte-standardseid seadmed