Peruza poolt toodetud seadmed ja masinad on kohandatud vastavalt toiduainetööstuses kehtivatele spetsiifilistele hügieeni nõuetele ja vastavad täielikult HACCP ja EL kvaliteedi standarditele.

Toiduainetööstusele valmistatakse järgnevaid mitte-standardseid seadmeid tootmisprotsessi parandamiseks

 • Robotjaamad ja pakkimislahendused
 • Tootmisliinid toodete horisontaalseks ja vertikaalseks transportimiseks
 • Pesemise konveierid ja liinid erinevate toodete tarbeks
 • Taara pesemise liinid
 • Seadmeid termotöötlemiseks
 • Spetsiaalsed konteinerid ja mahutid
 • Vagunid, lauad ja kärud nii toodete säilitamiseks, töötlemiseks kui sisetranspordiks
 • Töötlemise liinid ja töökohad
 • Filtrid, kandikud ja rasva kollektorid
 • Pakkimise konveierid ja liinid konservitööstusele
 • Sorteerimise masinaid
 • Hügieeni seadmeid ja õhu puhastus seadmeid
 • Töökoha toolid ja -alused koos seljatoega ja ilma

Kalatööstuse lahendused

Seadmed on väljatöötatud optimeerimaks tehnoloogilist protsessi - lühendamaks tootmise perioodi ja säilitamaks lõpptoodangu kvaliteeti.

Kalatööstusele valmistatakse järgmiseid tehnoloogilise liine ja komponente:

 • Kala vastuvõttu, sisemine transpordi ja kala pesemise süsteemid
 • Kala sorteerimise süsteemid ja masinad
 • Kala defrosteerimise süsteemid ja liinid
 • Marineerimise liinid
 • Suitsuahjud ja -kambrid
 • Suitsu- ja sooja generaatorid, puiduhakke masinad
 • Rookimise liinid
 • Fileerimise liinid
 • Doseerimise liinid
 • Kaalumise liinid
 • Transpordi konveierid

Lihatööstuse lahendused

Valmistatakse hügieeninõuetele vastavaid järgmiseid seadmeid:

 • Rippraudteed tapamajadele
 • Töötlemiseliinid ja töölauad
 • Konveierid koos metalli detektoriga
 • Vagunid, lauad ja kärud nii toodete säilitamiseks, töötlemiseks kui sisetranspordiks
 • Konteinerid ja segistid
 • Pakkimise liinid
 • Taara pesemise masinaid

Lisaks toodetakse järgmisi lahendusi ja seadmeid toiduaine tööstusele:

 • Köögi- ja puuviljade pesemise masinad
 • Marjade ja seente sorteerimise ja puhastamise masinad
 • Klaastaara pesemise liinid
 • Klaastaara transportimise liinid
 • Külmakindlaid konveierid
 • Teised mitte-standardsed seadmed